VİDANJÖR HİZMETLERİ

>VİDANJÖR NEDİR ?
Vidanjör genel manada atık depolama kuyularının, kanalizasyonların, arıtma tesislerinin, foseptik çukurlarının temizlenme işlerinde kullanılan, vakumlama ile çalışan bir araçtır.

>SU ÇEKİMİ

Firmamız atık su çekimi için gerekli donanıma sahiptir.Atıkların taşınması için bütün güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Genel Olarak;
– Evsel atıksuların taşınması,
– Endüstriyel atıksuların taşınması,
– Foseptik tanklarının boşaltılması,
– Atıksu depolama tanklarının boşaltılması,
– Aerobik aşılama çamuru temini,
– Anaerobik aşılama çamuru temini,
– Yağmur suyu birikintilerinin boşaltılması,
– Firma içlerinde sıvıların taşınması,
– Tank tabanlarında biriken çamurların çekilmesi,

vb. hizmetler firmamız tarafından sağlanmaktadır.